Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie znajdującym się pod adresem sprytnekatalogowanie.com jest firma Marandus Marek Andusiak, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kusocińskiego 23 lok. 3, NIP 6331853478.
  2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, b) poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików cookies).
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Dane osobowe podane podczas składania zamówienia wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia, w tym wystawienia oraz wysłania dokumentów potwierdzających zakup. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym wykorzystywane wyłącznie w celach kontaktowych, jak również prowadzenia marketingu i promocji własnych usług.
  6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim
  7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziła taką zgodę. Wymienione uprawnienia osoba, której dane dotyczą, może zrealizować wysyłając zgłoszenie korzystając z formularza kontaktowego.
  8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.